Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου

Ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου σχετικά με τον εκδότη του ιστότοπου

Επωνυμία εταιρείας: COSM'ETIKA SARL
Μετοχικό κεφάλαιο: 30 000 €
Αριθμός SIRET: 538 917 931 00031
Έδρα-Κεντρικά γραφεία: COSM’ETIKA FRANCE SARL – 265 chemin des Gorces – 26750 Génissieux – Γαλλία
Τηλέφωνο: +33 (0) 9 50 85 32 86
RCS: Romans-sur-Isère
NAF: 4619B
ΑΦΜ: FR00 538 917 931

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με τη συντακτική διαχείριση του ιστότοπου

Διευθυντής έκδοσης: David RECCOLE
Συντάκτης: David RECCOLE

Ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου σχετικά με την υπηρεσία φιλοξενίας (host) του ιστότοπου

Επωνυμία εταιρείας: Online.net
Διεύθυνση: 8 rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France

Ακολουθήστε μας!