Naše záväzky

Od roku 2020 je ZAO spolu s francúzskou asociáciou Terre & Humanisme zapojené do sociálneho projektu, ktorý sa zameriava na podporu potravinovej autonómie v africkom Benine. Terre & Humanisme sídli v oblasti Ardèche, menej než 2 hodiny od našej prevádzky. Táto francúzska asociácia bola založená v roku 1994 kamarátmi Pierra Rabhiho, ktorí boli inšpirovaní jeho víziou o agroekológii. V súčasnosti je poslaním združenia podporovať myšlienku agroekológie, s cieľom šíriť a odovzdávať vedomosti a informácie vedúce k zmene poľnohospodárskych postupov a aj k zmene v spoločnosti smerom k etickým alternatívam. Terre & Humanisme v tomto projekte pomáha beninskej organizácii ORAD ( v preklade 'Organizácia miestnych ľudí pre udržateľné poľnohospodárstvo') zrealizovať snahy projektu v teréne.

Tento projekt začal v roku 2020 a jeho prvým cieľom bolo zaškolenie 10 vidieckych žien pri vytváraní agroekologických záhrad v regióne Djougou v Benine. Cieľom bolo viesť tunajších ľudí k potravinovej autonómii. Projekt pomohol každej zo žien založiť a prevádzkovať zeleninovú záhradu s rozlohou 36 m² a zároveň vysádzať stromy, čo prispelo k zalesňovaniu tohto regiónu. Zámerom organizácie ORAD a Terre & Humanisme bolo ukázať týmto ženám, že aj s minimom prostriedkov a s využitím dostupných zdrojov sa dá dosiahnuť zisk, zdravo sa stravovať a hlavne sa podieľať na ochrane životného prostredia. Zámerom organizácie ORAD a Terre & Humanisme bolo ukázať týmto ženám, že aj s malými prostriedkami, pri využití dostupných zdrojov sa dá dosiahnuť zisk, zdravo sa stravovať a hlavne podieľať sa na ochrane životného prostredia.

Na základe 7 dní tematického školenia a zabezpečenia materiálnych prostriedkov, týchto 10 žien dokázalo dosiahnuť ciele združenia za jeden rok. Úspech tohto projektu umožnil začať novú, rozsiahlejšiu misiu pre roky 2021–2022. Obyvatelia dedín, z ktorých pochádzali ženy zapojené do prvého projektu, prejavili počas misie skutočne obrovský záujem, čo viedlo aj k založeniu nového projektu.

Cieľom nového projektu je vyškoliť a podporiť 40 ďaľších žien pri zakladaní nových malých fariem a následne zapojiť 10 vyškolených žien z prvého projektu do spustenia kolektívnej pestovateľskej škôlky a výroby gari (manioková krupica získaná fermentáciou). ZAO sa zaviazalo, že bude tieto dve doplnkové aktivity finančne podporovať už druhý rok po sebe. Len vďaka vašej vernej podpore vo vašej obľúbenej predajni ZAO produktov or on the e-shop je nám umožnené podporovať takéto krásne projekty. A my vám za to veľmi ďakujeme!

Srdečne ďakujeme našim kontaktom, Virginii, Emmanuelle a Omerovi, za cenné informácie, ktoré nám posielajú. Sme vďační za čas, ktorý nám venujú. Vďaka nim vieme aj na diaľku sledovať realizáciu tohto úžasného projektu. Vyjadrujeme uznanie všetkým ženám a mužom, ktorí sa zaviazali k vytváraniu trvalo udržateľného sveta!

Pripojte sa k nám!