Zao is toegewijd

Sinds 2020 is ZAO betrokken bij de Franse vereniging Terre & Humanisme in een sociaal project ontworpen om voedselautonomie in Benin te promoten. Deze Franse vereniging is gelegen in de Ardèche, minder dan 2 uur van ons pand. Terre & Humanisme werd opgericht in 1994 door vrienden van Pierre Rabhi die geïnspireerd waren door zijn visie op de agro-ecologie. Tegenwoordig is de roeping van de vereniging om agro-ecologie te delen, verzenden en ondersteunen. Ze wil kennis doorgeven, met de wens om een verandering te begeleiden van de maatschappij en de landbouwpraktijken naar een ethisch alternatief. In dit project ondersteunt Terre & Humanisme ORAD (in het Nederlands: "landelijk Mensenorganisatie voor duurzame landbouw"), een Beninese vereniging, het project op het terrein uit te voeren.

Dit project, geïnitieerd in 2020, heeft als doel 10 plattelandsvrouwen op te leiden en te ondersteunen bij de aanleg van agro-ecologische huistuinen in de regio Djougou in Benin. Er wordt gestreefd ze te begeleiden naar voedselautonomie door elk van hen te helpen een moestuin van 36 m² aan te leggen en te beheren en tegelijkertijd bomen te planten om deel te nemen aan de herbebossing van deze regio. Het doel van ORAD en Terre & Humanisme is te laten zien dat vrouwen met weinig middelen een inkomen kunnen creëren, goed kunnen eten en deel kunnen nemen aan het behoud van het milieu.

Op basis van een thematische opleiding van 7 dagen en materiële middelen hebben deze 10 vrouwen de doelstellingen van de vereniging in één jaar kunnen verwezenlijken. Het succes van dit project heeft het mogelijk gemaakt een nieuwe, grootschaligere missie te starten voor 2021-2022. De inwoners van de verschillende dorpen van de vrouwen die bij het eerste project betrokken waren, hebben namelijk tijdens de hele missie blijk gegeven van grote nieuwsgierigheid, wat heeft geleid tot het opzetten van een nieuw project.

Het doel van dit nieuwe project is 40 nieuwe vrouwen op te leiden door hen te ondersteunen bij het opzetten van hun microboerderijen, en vervolgens de eerste 10 opgeleide vrouwen te betrekken bij de start van een collectieve kwekerij en de verwerking van cassave tot gari (cassavegriesmeel verkregen door gisting). Voor deze twee complementaire activiteiten heeft Zao zich ertoe verbonden het project voor het tweede opeenvolgende jaar financieel te steunen. En als onze omzet het toelaat deze donatie te maken, dan is dat dankzij jouw trouwe steun in jouw favoriete verkooppunt of op de e-shop. En daar danken wij je hartelijk voor!

Wij danken onze contactpersonen, Virginie, Emmanuelle en Omer, hartelijk voor de waardevolle informatie die zij ons toesturen. Wij zijn dankbaar voor de tijd die zij ons geven en die ons in staat stelt de uitvoering van dit prachtige project op afstand te volgen. Bravo aan al deze vrouwen en mannen die zich inzetten voor een duurzame wereld!

Join us!