Nasz zespół

PROSPECTOR BEAUTY GROUP SP Z.O.O
UL. OSWIECIMSKA 7

43190 MIKOLOW
POLSKA

0048 32 2702689

Prospector Beauty Group jest zarządzaną przez właścicieli rodzinną firmą produkcyjno –dystrybucyjną działającą na rynku beauty od ponad 25 lat, oferując zarówno kosmetyki, akcesoria, sprzęt jak i profesjonalne szkolenia.
W 2013 roku firma rozpoczyna dystrybucję produktów ekologicznych.
Ze względu na coraz większe zainteresowanie naszych klientów, jak i na własne przekonania stworzyliśmy portal ecosalon.pl, gdzie oferujemy najlepsze produkty ekologiczne znanych marek takich jak produkty do makijażu Zao Make-up.
Idea aby kosmetyki były przyjazne ludziom i środowisku, a jednocześnie były skuteczne i dbały o naszą skórę jest dla nas bardzo ważna.
Stąd kosmetyki z certyfikatami zapewniającymi jakość składników i produktów.
Portal ecosalon.pl to miejsce dla wszystkich, którzy szukają efektywnych produktów kosmetycznych z jednoczesną dbałością o środowisko i naturę.
Jedną z najważniejszych podstaw naszych działań biznesowych jest filozofia naszej firmy: edukacja jest drogą do sukcesu, sprzedajemy tylko to co rozumiemy i co byśmy sami kupowali. Ciągle rozwijamy naszą ofertę w oparciu o potrzeby klientów, ciągłą obserwację rynku, a także wyniki badań. Szukamy nowych, innowacyjnych produktów, aby dostarczać już dziś naszym klientom najlepsze rozwiązania na jutro. ENGLISH : Prospector Beauty Group is a family-run production and distribution company that has been operating on the beauty market for over 25 years offering cosmetics, accessories and equipment as professional trainings.
In 2013, the company began distributing ecological products.
Due to the growing interest of our clients, as well as our own beliefs, we have created a portal ecosalon.pl, where we offer the best ecological products of well-known brands such as Zao Make-up makeup products.
The idea that cosmetics are friendly to people and the environment, and at the same time they are effective and take care of our skin, is very important to us.
Hence, we offer cosmetics with certificates that ensure the quality of ingredients and products.
The portal ecosalon.pl is a place for everyone who is looking for effective cosmetic products with care for the environment and nature.
One of the most important foundations of our business activities is the philosophy of our company: education is the path to success, we only sell what we understand and what we like to buy ourselves. We are constantly developing our offer based on customer needs, continuous market observation as well as research results. We are looking for new, innovative products to provide our customers with the best solutions for tomorrow.